اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 366
تعداد پذیرش 72

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 427
تعداد مشاهده مقاله 791157
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 107 روز
درصد پذیرش 20 %