راهنمای نویسندگان

 

 

 

 دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله مطالعات جامعه‌شناسی

 دریافت فایل اصالت مقاله (تعهدنامه) مجله مطالعات جامعه‌شناسی

 

 پایگاه‌های مشابه‌یاب جهت کنترل عدم همپوشانی مقالات (plagiarism checker):

 

https://www.duplichecker.com/

 

  http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/

 

  http://smallseotools.com/plagiarism-checker/

 

 

راهنمای نگارش مقاله مجله مطالعات جامعه‌شناسی

 

الف) شرایط پذیرش مقاله

1. مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله مطالعات جامعه‌شناسی دارای محتوای علمی و آکادمیک بوده، جنبه صرفاً پژوهشی داشته باشد و حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده باشد.

2. دفتر مقالاتی را در دستور کار جهت بررسی و نشر قرار می‌­دهد که قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و تحت بررسی برای چاپ نیز نباشد و مقالات ارسالی در موضوعات تخصصی علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و مسائل اجتماعی ایران، جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، جامعه‌شناسی فرهنگی و آسیب­‌های اجتماعی بوده باشد.

-    در هر یک از مراحل چهارگانه­ بررسی مقاله (تا قبل از چاپ و انتشار)، هرگاه ارسال توأمان مقاله­ مذکور به سایر نشریات، سمینارها و کنفرانس‌ها برای هیأت تحریریه محرز شود، مقاله­­­­­­ ارسالی بایگانی شده و در صورتی که نامه­ تأیید مقاله نیز صادر شده باشد، مراتب به‌صورت مکتوب به گیرندگان و واحد دانشگاهی مربوطه اعلام خواهد شد. بنابراین در چنین مواردی امکان بررسی سایر مقالات از سوی نویسندگان مذکور در مجله مطالعات جامعه‌شناسی کان ‌لم ‌یکن تلقی خواهد شد.

-     پذیرش مقاله بر عهده­ نشریه است که پس از داوری، صلاحیت انتشار آن با تأیید هیات تحریریه، به‌صورت مکتوب به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.

-     درج مقالات در نشریه به معنی تأیید محتوای آن توسط هیات تحریریه­ نشریه نیست، از این رو مسئولیت صحت مطالب هر مقاله برعهده نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود.

 3 قواعد نگارش فارسی و تایپی طبق دستورات دفتر مجله کاملاً رعایت شده باشد (شروط چاپ مقاله):

 

دستور اول:

مقاله در یک کاغذ A4 به‌صورت یک خط در میان (فاصله هر سطر 1 سانتی‌متر) و کل سطور 20 سطر در یک برگ، طوری که با فاصله 5/5 سانتی‌متر از بالا، 4 سانتی‌متر از سمت چپ و راست، 5/4 سانتی­‌متر از سمت پائین در کاغذ A4 از طرفین کادربندی گردد و در نرم‌افزار Microsoft Word 2010 یا 2007 تحت ویندوز XP تایپ شود و در سامانه بارگذاری گردد.

 دستور دوم:

  •  تعداد صفحات هر مقاله حتی‌الامکان بین 20-15 صفحه در قطع وزیری با فونت (B- Mitra- 13) و تیتر سطور با فونت (B- Titr- 10) و (فونت 10  برای Time New Roman متن انگلیسی و واژگان انگلیسی در متن).
  • چارت و اندازه تایپ مقاله با مشخصات فونت­‌ها و قلم­‌ها در محیط word  با پنجره‌­های مربوطه در این نرم­‌افزار در صفحات بعدی نشان داده شده است.

  دستور سوم:

درتایپ متن مقاله فاصله بین کلمات «ها»، «می» و ضمایر از فعل و غیره از هم جدا شوند (مثل: آن­‌ها، می‌شود، شماره‌ها و رفته‌ایم) و هم‌چنین کلماتی که از دو قسمت تشکیل شده‌اند (مثل: صاحب‌نظران و بی­‌شمار ...). از لحاظ تایپی چنین کلماتی با حداقل فاصله از هم تایپ شوند، به عبارتی به صورت (نیم فاصله­‌ای) تایپ گردد. مثل نمونه‌­های فوق: (می شود – حق الزحمه – سرمایه گذاری که صورت صحیح تایپی بدین صورت می­‌باشند: (می­‌شود – حق‌­الزحمه – سرمایه­‌گذاری). در صورت عدم رعایت آئین نگارش فارسی - تایپی از مرحله چاپ کنار گذاشته می‌شود.

 دستور چهارم:

منابع رفرنس داده شده در آخر مقاله به صورت (ترتیب الفبایی) و بدون شمارگان و یا علایمی ترتیب داده شود. صورت صحیح تایپی با یک نمونه ارائه می­‌گردد که دقت شود علائم ادبی مثل نکته (.) و ویرگول (،) و دونکته (:) و فاصله بین آن‌ها و سایر مثل این نمونه ویرایش گردد:

 

فارسی (کتب و مجله یک و چند نویسنده):

بارون، رابرت؛ بیرن، دان؛ برنسکامب، نایل. (1388). روان­شناسی اجتماعی. ترجمه: یوسف، کریمی. تهران: نشر روان. چاپ دوم.

بدری گرگری، رحیم؛ مصرآبادی، جواد؛ پلنگی مریم و فتحی، رحیمه. (1391). ساختار عاملی سیاهه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در دانش‌­آموزان متوسطه. فصلنامه اندازه‌­گیری ترتیبی. 7، ص 182-165.

کزازی، ابوالفضل. (1378). مدیریت کنترل کیفیت فراگیر (نگرش کاربردی). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

کوزر، لویس. (1382). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه: محسن، ثلاثی. تهران: انتشارات علمی. چاپ دهم.

 

 انگلیسی (کتب و مجله یک و چند نویسنده):

Mikolajczak, M., Petrides, K, V., & Hurry, j. (2009). Adolescents choosing self- harm as an emotion regulation strategy: The protective role of trait emotional intelligence. British Journal of Clinical Psychology. 48 . (2), P.p: 181-193

.Reigel, D. (2005). Positive feedback loops in second language learning. Portland State University

.Sills, D. (1968). International Encyclopedia of the social Scinces. V. 13, Mac Millan Company and free Press

 بولد کردن عنوان کتاب در کتب فارسی و انگلیسی و بولد کردن عنوان مجله در فارسی و انگلیسی مورد استفاده در فهرست منابع کاملاً رعایت گردد.

ضمناً فهرست منابعی آورده شود که در متن مقاله از آن منابع استفاده شده است و از منابع اضافی در رفرنس نهایی جداً خودداری گردد.

 

داخل متن طبق نمونه زیر ارائه گردد:

هر حکومتی برای تقدیس و تنظیم رابطه­ فرماندهی و فرمانبری، لاجرم به یک دین نیاز می­دارد (کوزر، 1382: 34).

اگر نویسنده منبع بیش از یک نفر یا (بیشتر) باشند طبق این نمونه:

و در جوامعی که فقر ....(مختاری، نصرتی و حجازیان، 1380: 64-63). در داخل متن یک‌بار کامل آورده شود و بار دوم اگر از همان منبع و با همان نویسندگان از صفحات بعدی آن منبع استفاده شود فقط نام خانوادگی نفر اول و طبق نمونه:

(مختاری و همکاران، 1380: 69-68).

و انگلیسی:

مهم­‌ترین ...  این زمینه، تاکید بر عامل تأخر فرهنگی است (Sill, 1968: 425).

 

دستور پنجم:

سایز ارقام و مشخصات داخل جداول و نمودارها و اشکال باید با فونت (B- Lotus- 8) و مشخصات جداول (یعنی بالای جداول و اشکال)؛ با فونت (B- Titr- 8) بوده باشد و اندازه جداول و نمودارها خیلی کوچک و زیبا ویرایش گردد. از ویرایش جداول و مدل‌های تحقیق در اندازه ­های بزرگ خودداری گردد. جداول در صورت بزرگی چنان ترسیم گردد که از لبه اندازه چارت بیرون نزند. همه اشکال – نمودارها و جداول باید دارای مشخصات در بالای جدول که شامل: شماره جدول و مشخصه (نوع آزمون و ترکیب متغیرهای مستقل و وابسته در آمارهای استنباطی و نام متغیر در آمارهای توصیفی کاملاً ذکر گردد.) و در اشکال در زیر آن ویرایش گردد. هم‌­چنین از سایه انداختن روی جداول پرهیز گردد، چرا که داشتن سایه جداول در زمان چاپ آمیزش رنگ‌ها و ناخوانایی را به دنبال دارد.

 

شکل جداول می‌­بایست به صورتی (باز) ترسیم شوند، به عبارتی شکل جداول در چهارچوب­ بندی قرار نگیرد. نمونه آن در زیر آورده شده است:

  

دستور ششم:

پاراگراف‌بندی متن مقاله می‌بایست کاملاً رعایت گردد.

  دستور هفتم:

تمامی قواعد ادبی (آئین نگارش فارسی) و ویراستاری ادبی و علمی کاملاً رعایت گردد. برای مثال نباید از کلمات عربی (هکذا – مع ­الوصف) و یا جمع عربی (پیشنهادات) یا از کلمات (سئوالات) استفاده شود بلکه معادل فارسی این کلمات آورده شوند مانند: پیشنهادها – سوال‌ها. استفاده از مفاهیم انگلیسی و عربی در متن مقاله در صورت وجود معادل فارسی آن خوداری گردد، در غیر این صورت جهت اصلاح آن مفاهیم به نویسندگان مقاله عودت داده خواهد شد.

-  توصیه می شود جهت صرفه‌جویی در زمان و به چاپ رسیدن  مقالات در اسرع وقت و همکاری با دفتر مجله، تایپ و ویرایش و آرایش مقاله توسط تایپیست حرفه ای انجام گیرد .

 

 - آدرس پست الکترونیکی مجله مطالعات جامعه ­شناسی:

 E- mail: t.sociology@yahoo.com

E- mail: t.sociologys@gmail.com

 

ب) راهنمای نگارش فرمت مجله

فرمت مجله شامل موارد زیر است که با دقت در ویرایش مقاله ملاحظه گردد و اگر طبق این فرمت گردآوری نگردد از چاپ مقاله معذور خواهیم بود:

 -        صفحه عنوان:

در صفحه اول، عنوان کامل مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه هم به فارسی و هم به انگلیسی آورده شود. در پاورقی (زیرنویس): نشانی پستی، شماره تلفن، پست‌ الکترونیک (E-mail) و در صورت امکان دورنگار (Fax) اعلام گردد. اگر نویسندگان بیش از دو نفر بودند مکاتبه‌دار مقاله (نویسنده مسئول) باید مشخص گردد. اعلام آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی و شغل نویسنده یا نویسندگان به دفتر مجله الزامی است.

  -       خلاصه مقاله:

خلاصه مقاله (چکیده) باید حداکثر در 200 کلمه در یک پاراگراف به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شود که شامل نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان مقاله، روش‌ پژوهش (مباحث نمونه ­گیری، ابزار تحقیق، و نحوه جمع‌آوری اطلاعات)، یافته‌ها و نتایج پژوهش و نیز واژگان‌ کلیدی (Key Words) که حداقل 3 و حداکثر 7 واژه بوده باشد. از چکیده فارسی بیشتر از 200 کلمه در مرحله چاپ ممانعت به عمل می­آید. هم­‌چنین اگر چکیده فارسی فاقد چکیده انگلیسی باشد. ویرایش چکیده انگلیسی طبق نمونه فارسی ویرایش گردد.

 -        مقدمه

مقدمه شامل:  1. بیان مسأله  2. ضرورت مسأله  3. مبانی نظری  4. اهداف تحقیق می­‌باشند که موارد فوق می‌­بایست بدون عنوان و تیتر و شماره‌­بندی باشد.

 -        ابزار و روش

ابزار و روش شامل:  1. جامعه آماری  2. حجم نمونه و روش نمونه‌گیری  3. ابزار گردآوری داده‌­ها  4. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشند که موارد فوق می‌­بایست بدون عنوان و تیتر و شماره‌­بندی باشد.

 -        یافته‌ها

یافته‌ها شامل:  1. یافته‌های توصیفی  2. یافته­‌های استنباطی (آزمون فرضیه‌های تحقیق) می‌­باشند.

توجه کنید عنوان جداول با ذکر شماره در بالای جدول و عنوان شکل با ذکر شماره در زیر آن آورده شود و در صورت لزوم نیز منبع مربوطه ذکر گردد.

 -        بحث و نتایج

این قسمت شامل: 1. نتیجه‌گیری  2. پیشنهادهای تحقیق  3. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی (درصورت لزوم)  4. منابع:  الف) منابع فارسی (بدون شماره سطر)  ب) منابع انگلیسی (بدون شماره سطر). توجه کنید که کلیه رفرنس‌های داخل متن و فهرست منابع طبق سبک A. P .A  تنظیم شود. هم­‌چنین منابع انگلیسی در داخل متن به زبان فارسی نوشته شود و معادل انگلیسی آن در همان صفحه به فرم پاورقی آورده شود.