اهداف و چشم انداز

مجله مطالعات جامعه شناسی مقاله­‌های تحقیقی اصیل را منتشر می‌کند.

 چشم‌انداز غائی مجله مطالعات جامعه شناسی ایجاد ارتباط علمی مناسب، همکاری و هم‌سویی بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه در زمینه مسایل اجتماعی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت تبادل افکار و اطلاعات می‌باشد.

• انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات به منظور نشر نظریه‌ها، یافته‌ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه‌ دانش‌ مرتبط با جامعه شناسی بر پایه‌ی روش‌های پژوهشی معتبر

• کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه‌های مطالعات جامعه شناسی
• افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی در زمینه‌ مطالعات جامعه شناسی
• ایجاد بسترمناسب جهت برقراری ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی-پژوهشی، انتقال، بسط و اشاعه اطلاعات و یافته‌های نو و شبکه‌ی تعاملی میان محققان کشور
• ارائه ایده‌های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه‌های آموزش و ترویج جامعه شناسی
• بهره‌گیری از دستاورد‌های نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح علمی علاقمندان
• اطلاع رسانی در زمینه‌های آموزش جامعه شناسی و حوزه های مرتبط
• گسترش مرزهای دانش در زمینه‌‌ علم جامعه شناسی و حوزه های مرتبط