دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تابستان 1397 
1. جامعه‌شناسی تحولات تجدد در ایران

صفحه 7-25

روح‌الله رشید کرشان؛ صمد صباغ


2. اثربخشی آموزش راهبردهای کمک‌خواهی در افزایش سازگاری تحصیلی دختران

صفحه 29-41

مهدی آقاپور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید