دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 1-157 
6. آسیب‌شناسی فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

صفحه 83-103

مجید نجات‌پور؛ زهرا صادقی؛ محمد یوسفی جویباری