دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1389، صفحه 7-182 
4. ارایه یک الگوی بومی‌‌ رهبری به منظور مطالعه تطبیقی سبک رهبری روزنامه‌های دولتی و غیر دولتی

صفحه 65-85

علی اکبر فرهنگی؛ ناصر میر‌سپاسی؛ غلامرضا معمارزاده تهرانی؛ مهران صمدی


5. بررسی عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

صفحه 87-106

نازیلا عبداله زاده؛ نعمت الله تقوی؛ محمدباقر علیزاده اقدم