دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 7-177 
1. تحلیل گفتمان: با تاکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی

صفحه 7-28

صمد کلانتری؛ محمد عباس‌زاده؛ موسی سعادتی؛ رعنا پورمحمد؛ نیر محمدپور


5. تبیین نشاط اجتماعی در بین اقوام و رابطه آن با هویت جمعی (مطالعه موردی اقوام آذری، کرد و لر)

صفحه 95-115

رسول ربانی؛ سمیه کریمی‌زاده اردکانی؛ جواد نظری؛ حسین رضایی‌امینلویی


6. مطالعه جامعه‌شناختی عارضه‌یابی سازمانی و گرایش به تغییر

صفحه 117-139

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایی؛ ابراهیم حسین‌پور؛ حسین هنرور