آسیب‌شناسی فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران- ایران. E- mail: majidnejatpoor616@gmail.com

2 دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان- ایران. E- mail: z.sadeghei@gmail.com

3 گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران. E- mail: yousefijouybari@yahoo.com

چکیده

طرح مسأله  امنیت و ثبات فرهنگی و سیاسی، مهم‌ترین و برجسته‌ترین چهره و درونی‌ترین لایه نیاز امروز ملت و دولت (حاکمیت)، به شمار می‌آید. چرا که مؤلفه قدرت و ثبات فرهنگی و سیاسی هر ملتی بنیادی‌ترین مؤلفه اقتدار و استعداد و لیاقت آن ملت در بستر توسعه و تعالی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عقب‌ماندگی در تمامی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه را فراهم می‌آورد. در یک رویکرد کلان، ابتنای کلیت نظام برمؤلفه قدرت فرهنگ و سیاست بوده و دوام و قوام هر ملت و حاکمیتی در گروه بالندگی و توسعه‌یافتگی فرهنگی و اقتدار و اعتبار سیاسی آن ملت و حاکمیت می‌باشد. هر گاه آسیب‌پذیری به دو حوزه فرهنگ و سیاست در جامعه راه یابد، سایر حوزه‌ها در چالشی فرساینده و بحران‌زا فرو غلطیده و بستر و فضای مناسبی برای رشد و گسترش تمامی آثار و مظاهر شوم وابستگی، عقب‌ماندگی، مفاسد اجتماعی و ناهنجاری‌های گوناگون در کشور را فراهم خواهد ساخت. هدف از این تحقیق ضمن بررسی ویژگی­های فرهنگ سیاسی ایران به این مسأله پرداخته شد که چه عواملی برای فرهنگ سیاسی ایران مخاطره­آمیز می­باشد و در نهایت چه راهکارهایی برای آن در نظر گرفته شده است.
سوال­های تحقیق:
- مولفه­های فرهنگ سیاسی ایران کدامند؟
- چه عواملی فرهنگ سیاسی ایران را به مخاطره می­اندازد؟
- آسیب­شناسی فرهنگ سیاسی ایران در چه جهت مورد بررسی قرار می­گیرد؟
نوع حاضر تحقیق توصیفی و تحلیلی است که بر اساس ویژگی­های فرهنگ سیاسی ایران آن را مورد تحلیل قرار گرفته شد. با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات از روش‎های گوناگون و به‎ طورکلی برمبنای روش کتابخانه‌ای و اینترنتی صورت پذیرفته و تجزیه و تحلیل یافته‎ها نیز عمدتاً با شیوه تحلیل کیفی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Political Culture in Iran after the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Majid r Nejat Poo 1
  • Zahra Sadeghi 2
  • Mohammad Youssefi Joybari 3
چکیده [English]

Proposing the issue of security, cultural stability and political stability
is the most important and prominent figure and the innermost layer of the
nation’s and the government’s need. Political and cultural strength and
stability of each nation is the most fundamental component of the authority
and talent of that nation in the context of development and excellence in
various economic, social and cultural spheres and also is the backwardness
in all areas of individual and social life of the community. In a macro
approach, the basis of the system is the component of the power of culture
and politics and also, the durability and consistency of each nation and
sovereignty depends on the prosperity and cultural development and on the
authority and political prestige of them. Whenever the vulnerability
reaches the two areas of culture and politics in society, other areas collapse
in erosion and crisis and will provide a suitable platform for the development
of all manifestations of affiliation, backwardness, social frauds and various
maladministration in the country. In this research, the characteristics of
political culture in Iran and the risks to Iran's political culture were studied.
The present study is descriptive and analytical which was analyzed
according to the characteristics of Iranian political culture. Given the
nature and type of subject matter studied, data were collected in a variety
of ways and in general based on the library and internet methodology and
the analysis of the findings was mainly carried out using a qualitative
analysis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Iran
  • Political Culture
  • Political socialization
  • Political Psychology