تعداد مقالات: 441

1. عوامل اجتماعی مؤثر بر شدت جرایم در بین زنان مجرم زندان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 1-21

حسین بنی‌فاطمه؛ زینب باقری رئوف


5. تحلیل گفتمان: با تاکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 7-28

صمد کلانتری؛ محمد عباس‌زاده؛ موسی سعادتی؛ رعنا پورمحمد؛ نیر محمدپور


7. بررسی و تحلیل پایداری و سرزندگی مناطق تبریز با تاکید بر امنیت شهری با نگرش جامعه‌شناختی

دوره 3، شماره 6، بهار 1389، صفحه 7-25

محمدرضا پورمحمدی؛ میرستار صدرموسوی؛ علی آذر


8. بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز

دوره 3، شماره 7، تابستان 1389، صفحه 7-22

حسین بنی‌فاطمه؛ سعید ایرانی


9. بررسی نقش عوامل اجتماعی در گرایش به جرم زنان زندان شهر تبریز

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 7-21

محمود علمی؛ نعمت‌الله تقوی؛ سولماز کاظمی‌فر


11. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 7-26

محمود علمی؛ فیروز راد؛ امیر سیاه محمدی‌ممقانی


12. فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری‌های دسته جمعی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 7-22

صمد عابدینی؛ جعفر ابراهمی؛ پروین قلی‌زاده


13. خود شکوفایی و رضامندی شغلی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1390، صفحه 7-19

حسین میرزائی؛ صباح محمدی


14. نقش کنشگران اجتماعی در جنبش مشروطیت با رویکرد هانس تاک

دوره 5، شماره 14، بهار 1391، صفحه 7-28

امیر مسعود امیر مظاهری؛ شهناز قره‌تپه


17. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با روحیه کارآفرینی دانشجویان فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دوره 5، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 7-19

میرمحمد جمال عبداللهی؛ فیروز راد؛ سیروس فخرایی


18. طلاق عاطفی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان نقده

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 7-22

سمیه ابراهیمی؛ حسین بنی‌فاطمه


22. بررسی رابطه محرومیت اجتماعی با گرایش به خرافات

دوره 6، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 7-19

لطفعلی خانی؛ محمود علمی؛ مظفر غفاری؛ رضا اسماعیلی


23. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با میزان اطاعت زنان از مردان در مشکین‌شهر

دوره 7، شماره 22، بهار 1393، صفحه 7-23

رقیه حسینقلی‌زاده؛ حسین بنی‌فاطمه


25. مدیریت احساسات گامی در راستای توسعه‌ جامعه‌شناسی احساسات

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 7-33

محمد عباس‌‌زاده؛ اکبر طالب‌پور؛ مهسا پناه شاهی