کلیدواژه‌ها = دین‌داری
تعداد مقالات: 12
4. بررسی رابطه بین دین‌داری و سبک زندگی در بین شهروندان شهر شاهین‌دژ

دوره 8، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 25-40

ماریا جعفرزاده؛ محمود علمی


6. بررسی رابطه میزان دین‌داری و سبک زندگی جوانان

دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 81-98

سید ناصر حجازی؛ هابیل حیدرخانی


10. طلاق عاطفی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان نقده

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 7-22

سمیه ابراهیمی؛ حسین بنی‌فاطمه


12. بررسی رابطه میزان دین‌داری و سبک زندگی جوانان

دوره 5، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 127-144

سیدناصر حجازی؛ هابیل حیدرخانی