کلیدواژه‌ها = سلامت اجتماعی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی جامعه‌ شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی(مطالعه موردی دانش آموزان منطقه پنج تهران)

دوره 13، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 59-70

10.30495/jss.2020.1900466.1219

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ منیژه مطلبی؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


6. بررسی رابطه عوامل اجتماعی- اقتصادی با سلامت اجتماعی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان

دوره 5، شماره 14، بهار 1391، صفحه 47-67

داود ابراهیم‌پور؛ ربابه پورجبلی؛ روح‌انگیز رمضانی‌ممقانی


7. بررسی میزان سلامت ‌اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عوامل آن

دوره 4، شماره 11، تابستان 1390، صفحه 37-50

حسین بنی‌فاطمه؛ عباس‌زاده محمد؛ نگار چایچی‌تبریزی


8. سنجش سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین خانوارهای شهر تبریز

دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 27-44

صمد صباغ؛ نرمینه معینیان معینیان؛ سارا صباغ


9. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی با امنیت خانواده

دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 99-112

ناصر فقهی فرهمند؛ سعید زنجانی