کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 5
2. عوامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی شهروندان تبریز

دوره 11، شماره 38، بهار 1397، صفحه 61-83

خدیجه جعفری؛ سجاد مسگرزاده؛ محمد میرزاخانی


4. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ازدواج زودرس در شهرستان نقده

دوره 6، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 93-110

حبیبه ابراهیمی؛ سیروس فخرایی