کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 19
1. تحلیل وضعیت اعتماد اجتماعی و ابعاد آن در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1918818.1283

سمیه تاجیک اسماعیلی


2. بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی اقلیتهای دینی کشور(مورد مطالعه: جامعه زرتشتیان شهر تهران)

دوره 14، شماره 50، بهار 1400، صفحه 31-48

10.30495/jss.2021.1914658.1263

سیده حکیمه هاشمی؛ سید رضا صالحی امیری؛ شهلا کاظمی پور؛ میثم موسائی


11. شناسایی عوامل مرتبط با گرایش به جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 39-55

خسرو اکبری؛ حسین میرزایی؛ توکل آقایاری هیر


12. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی شهروندان شهرسقز

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 111-126

احمد قادری؛ نعمت‌الله ت قوی


13. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی شهرستان مراغه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 69-86

بدر شکوهی آشان؛ سیروس فخرایی؛ داود ابراهیم‌پور


14. سنجش سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین خانوارهای شهر تبریز

دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 27-44

صمد صباغ؛ نرمینه معینیان معینیان؛ سارا صباغ


19. بررسی میزان گرایش دانشجویان دانشگاه‌های تبریز به عضویت در تعاونی‌های اشتغال‌زا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 187-217

مظفرالدین شهبازی؛ فاطمه قربانی