نویسنده = محمد عباس‌زاده
تعداد مقالات: 6
2. بررسی مقایسه‌ای کنش‌های اجتماعی دینی شهروندان شهر تبریز قبل و بعد از اجرای برنامه هدف‌مندسازی یارانه‌ها

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 23-36

حمید پارچه‌باف شمالی؛ کامران صداقت؛ محمد عباس‌زاده


5. تحلیل گفتمان: با تاکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 7-28

صمد کلانتری؛ محمد عباس‌زاده؛ موسی سعادتی؛ رعنا پورمحمد؛ نیر محمدپور


6. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 2، بهار 1388، صفحه 99-116

محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ محمد عباس‌زاده؛ مهدی حسین‌پور اصل