نویسنده = مهران صمدی
تعداد مقالات: 7
6. ‌مطالعه تطبیقی بازنمایی زن در پیام‌های بازرگانی شبکه سه و Gem Tv

دوره 6، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 111-124

نگین حاتمی؛ مهران صمدی


7. ارایه یک الگوی بومی‌‌ رهبری به منظور مطالعه تطبیقی سبک رهبری روزنامه‌های دولتی و غیر دولتی

دوره 3، شماره 6، بهار 1389، صفحه 65-85

علی اکبر فرهنگی؛ ناصر میر‌سپاسی؛ غلامرضا معمارزاده تهرانی؛ مهران صمدی