نویسنده = مصطفی ازکیا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مرتبط با محرومیت اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.30495/jss.2022.1900423.1218

مریم سیدزاده طلاتپه؛ سیدمحمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا