نویسنده = جعفر ابراهیمی
تعداد مقالات: 7
3. مقایسه نگرش کارکنان و زندانیان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی

دوره 10، شماره 34، بهار 1396، صفحه 69-90

ابراهیم صفائی؛ جعفر ابراهیمی


4. بررسی مقایسهای میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه‌‌‌‌دار

دوره 4، شماره 13، زمستان 1390، صفحه 47-60

جعفر ابراهیمی؛ فرزانه صالحی


7. بررسی رابطه میان مهارت‌های اجتماعی و اعتماد به نفس در دختران فراری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 111-124

محمد رضا ایروانی؛ جعفر ابراهیمی