نویسنده = ناصر فقهی فرهمند
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی زنجیره تأمین سبز شرکت های تولیدی کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب قواعد وابستگی و سیستم استنتاج فازی از منظر جامعه شناسی محیط زیست

دوره 13، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 39-57

10.30495/jss.2020.1900408.1217

عیسی نریمانی قورتلار؛ ناصر فقهی فرهمند؛ نازنین پیله وری؛ کمال الدین رحمانی؛ محمد رضا معتدل


8. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی با امنیت خانواده

دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 99-112

ناصر فقهی فرهمند؛ سعید زنجانی