نویسنده = معصومه فریدی ثانی
تعداد مقالات: 7
4. بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان شهر هریس

دوره 7، شماره 22، بهار 1393، صفحه 91-107

مرضیه سرهنگ‌زاده؛ معصومه فریدی ثانی


5. دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در شهرستان رستم

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 71-89

منصور وثوقی؛ معصومه فریدی ثانی