نویسنده = سعید سلطانی‌بهرام
تعداد مقالات: 1
1. عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 55-69

حسین میرزایی؛ سعید سلطانی‌بهرام؛ داود قاسم‌زاده