نویسنده = کامران صداقت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مقایسه‌ای کنش‌های اجتماعی دینی شهروندان شهر تبریز قبل و بعد از اجرای برنامه هدف‌مندسازی یارانه‌ها

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 23-36

حمید پارچه‌باف شمالی؛ کامران صداقت؛ محمد عباس‌زاده


2. بررسی رابطة مهارت‌های اجتماعی با سازگاری زناشویی زنان شاغل تبریز

دوره 2، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 73-90

کامران صداقت؛ نازلی پورلطف‌الهی


4. عوامل اجتماعی و خشونت‌ خانوادگی در بین خانواده‌های شهر تبریز

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 111-135

کامران صداقت؛ جلال زرینیان