نویسنده = علی پناهی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهری در برابر مخاطرات محیطی با تأکید بر پاندمی کرونا (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.30495/jss.2021.1933739.1348

حمیده غلامی؛ علی پناهی؛ حسن احمدزاده


2. سنجش و ارزیابی ابعاد سرزندگی در انواع فضاهای عمومی کلانشهرتبریز

دوره 14، شماره 52، پاییز 1400، صفحه 65-91

10.30495/jss.2021.1925431.1312

سیدعلی عارف حسینی؛ علی پناهی؛ علی آذر؛ رضا ولیزاده


3. توانمند سازی بافت های ناکارآمد شهری در راستای توسعه پایدار کلان شهر تبریز از منظر جامعه شناسی شهر

دوره 14، شماره 51، تابستان 1400، صفحه 67-97

10.30495/jss.2021.1930529.1334

فرزانه یزدانخواه؛ حسن احمدزاده؛ بشیر بیگ بابایی؛ علی پناهی