نویسنده = محمد عباس زاده
تعداد مقالات: 3
1. کجروی فرهنگی و عوامل مرتبط با آن در میان پسران دبیرستانی شهر تبریز

دوره 7، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 25-38

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده ‌اقدم؛ توکل آقایاری‌هیر؛ اسماعیل نجف‌زاده نخجوانلو


2. مطالعه جامعه‌شناختی عارضه‌یابی سازمانی و گرایش به تغییر

دوره 2، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 117-139

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایی؛ ابراهیم حسین‌پور؛ حسین هنرور


3. عوامل اجتماعی – فردی مؤثر بر انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 43-66

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ کمال کوهی