تماس با ما

♦   آدرس وب سایت نشریه:  http://jss.iaut.ac.ir/

♦    پست الکترونیکی:      E- mail: t.sociologys@gmail.com 

                                         E- mail: t.sociology@yahoo.com 

♦     تلفن:                        33322175-041

♦   آدرس پستی: تبریز-ضلع شرقی اتوبان پاسداران-مجتمع دانشگاه آزاداسلامی تبریز-ساختمان باشگاه پژوهشگران جوان دفتر مجلات

 


CAPTCHA Image