راهنمای نویسندگان

 

 

 

 دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله مطالعات جامعه‌شناسی

 دریافت فایل اصالت مقاله (تعهدنامه) مجله مطالعات جامعه‌شناسی

 

 پایگاه‌های مشابه‌یاب جهت کنترل عدم همپوشانی مقالات (plagiarism checker):

 

https://www.duplichecker.com/

 

  http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/

 

  http://smallseotools.com/plagiarism-checker/

 

 

راهنمای نگارش مقاله مجله مطالعات جامعه‌شناسی

 

راهنمای نگارش مقاله – دفتر مجله مطالعات جامعه‌شناسی

الف (شرایط پذیرش مقاله

1. مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله مطالعات جامعه‌شناسی دارای محتوای علمی و آکادمیک بوده، جنبه صرفاً پژوهشی داشته باشد و حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده باشد.

2. دفتر مقالاتی را در دستور کار جهت بررسی و نشر قرار می­دهد که قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و تحت بررسی برای چاپ نیز نباشد و مقالات ارسالی در موضوعات تخصصی علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و مسائل اجتماعی ایران، جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، جامعه‌شناسی فرهنگی و آسیب­های اجتماعی بوده باشد.

تذکر:

-         در هر یک از مراحل چهارگانه­ بررسی مقاله (تا قبل از چاپ و انتشار)، هرگاه ارسال توأمان مقاله­ مذکور به سایر نشریات، سمینارها و کنفرانس‌ها برای هیات تحریریه محرز شود، مقاله­­­­­­ ارسالی بایگانی شده و در صورتی که نامه­ تایید مقاله نیز صادر شده باشد، مراتب به صورت مکتوب به گیرندگان و واحد دانشگاهی مربوطه اعلام خواهد شد. بنابراین در چنین مواردی امکان بررسی سایر مقالات از سوی نویسندگان مذکور در مجله مطالعات جامعه‌شناسی کان ‌لم ‌یکن تلقی خواهد شد و هزینه­های سه داوری مقاله به عنوان جریمه عدم اطلاع به دفتر مجله اخذ خواهد شد.

-          پذیرش مقاله بر عهده­ نشریه است که پس از داوری، صلاحیت انتشار آن با تایید هیات تحریریه، به صورت مکتوب به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.

-          درج مقالات در نشریه به معنی تایید محتوای آن توسط هیات تحریریه­ نشریه نیست، از این رو مسئولیت صحت مطالب هر مقاله برعهده نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود.

 

3. قواعد نگارش فارسی و فرم تایپی، طبق دستورات دفتر مجله کاملاً رعایت شده باشد (شروط چاپ مقاله):

 

 دستور اول:

مقاله در یک کاغذ A4 به صورت یک خط در میان (فاصله هر سطر 1 سانتی‌متر) و کل سطور 20 سطر در یک برگ، طوری که با فاصله 5/5 سانتی متر از بالا، 4 سانتی متر از سمت چپ و راست، 5/4 سانتی­متر از سمت پائین در کاغذ A4  از طرفین کادربندی گردد و در نرم افزار Microsoft Word 2010  یا 2007 تحت ویندوز XP تایپ شود.

 دستور دوم:

 تعداد صفحات هر مقاله حتی‌الامکان بین 20-15 صفحه در قطع وزیری با فونت
(B- Mitra- 13) و تیتر سطور با فونت (B- Titr- 10) و تیتر فرعی با فونت ایتالیک
(B- Mitra- 11) (فونت 10  برای Time New Roman متن انگلیسی و واژگان انگلیسی در متن).

چارت و اندازه تایپ مقاله با مشخصات فونت­ها و قلم­ها در محیطword  با پنجره­های مربوطه در این نرم­افزار در صفحات بعدی نشان داده شده است.

 دستور سوم:

درتایپ متن مقاله فاصله بین کلمات «ها»، «می» و ضمایر از فعل و غیره ازهم جدا شوند (مثل: آن­ها، می‌شود، شماره‌ها و رفته‌ایم) و هم‌چنین کلماتی که از دو قسمت تشکیل شده‌اند (مثل: صاحب‌نظران و بی­شمار ...). از لحاظ تایپی چنین کلماتی با حداقل فاصله از هم تایپ شوند، به عبارتی به صورت
(نیم فاصله­ای) تایپ گردد. مثل نمونه­های فوق: (می شود – حق الزحمه – سرمایه گذاری که صورت صحیح تایپی بدین صورت می­باشند: می­شود – حق­الزحمه – سرمایه­گذاری). در صورت عدم رعایت آئین نگارش فارسی - فرم تایپی از مرحله چاپ کنار گذاشته می‌شود.

 

 

دستورچهارم:

تعیین نوع مقاله

الف) علمی پژوهشی    Research Paper

ب) مروری Review Article

هم  در چکیده فارسی و هم در چکیده انگلیسی در سمت راست قبل از عنوان فارسی و انگلیسی درج شود.

 دستور پنجم:

تعارض منافع مقاله مشخص گردد.

اگر تعارضی در بین نویسندگان در منافع مقاله دیده نشد بهتر است به فارسی و انگلیسی به طوری که به فارسی در قبل از فهرست منابع و در انگلیسی این عنوان قبل از واژگان کلیدی آورده شود:

تعارض منافع:

«بنا بر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.»

در چکیده فارسی قبل از فهرست منابع

 Conflict of interest:

 

در چکیده انگلیسی قبل از Key words درج شود.

 

دستور  ششم:

امیل دانشگاهی نویسنده مسئول به فارسی و انگلیسی در چکیده­­ های فارسی و انگلیسی زیرنویس شود.

 دستورهفتم:

منابع رفرنس داده شده در آخر مقاله به صورت (ترتیب الفبایی لاتین) و با (شمارگان) تنظیم شود.

 توجه:

منابع و مقالات فارسی که در متن مقاله استفاده شده است می­بایست به انگلیسی ترجمه شود و تنها شمارگان منابع در آخرین صفحه مقاله یعنی (فهرست منابع) در داخل متن مقاله در داخل پارانتز آورده شود.

حال اگر نیاز شد رفرنسی از کتاب یا مقاله که صفحه یا صفحات آن در رفرنس داخل متن حتماً قید شود به این شکل آورده شود:

هر حکومتی برای تقدیس و تنظیم رابطه­ فرماندهی و فرمانبری، لاجرم به یک دین نیاز می­دارد(کوزر، 1382: 34). رفرنس درست: دین نیاز می­دارد(12: 34).

یعنی 12 شمارگان فهرست منابع و 34 صفحه­ای که از منبع 12 در متن مقاله استفاده شده است. به طوری که در سمت راست شمارگان منابع و در سمت چپ صفحه یا صفحات منبع به این شکل آورده شود.

و در سایر موارد با توجه به مثال شمارگان منبع (6) و (7):

 ترجمه منابع فارسی به انگلیسی و منابع انگلیسی (کتب و مجله یک و چند نویسنده)- فونت 10  برای Time New Roman:

Mikolajczak, M., Petrides, K, V., & Hurry, j. (2009). Adolescents choosing self- harm as an emotion regulation strategy: The protective role of trait emotional intelligence, British Journal of Clinical Psychology. 48 (2), P.p: 181-193.

Reigel, D. (2005). Positive feedback loops in second language learning. Portland State University.

Sills, D. (1968). International Encyclopedia of the social Scinces. V. 13, Mac Millan Company and free Press.

ضمناً در فهرست منابع فقط منابعی آورده شود که در متن مقاله استفاده شده است و از منابع اضافی در رفرنس نهایی جداً خودداری گردد.

 دستور هشتم:

سایز ارقام و مشخصات داخل جداول و نمودارها و اشکال باید  با فونت
(B- Lotus- 8) و مشخصات جداول (یعنی بالای جداول و اشکال)؛ با فونت (B- Titr- 8) بوده باشد و اندازه جداول و نمودارها خیلی کوچک و زیبا ویرایش گردد. از ویرایش جداول و مدل­های تحقیق در اندازه­های بزرگ خودداری گردد. جداول در صورت بزرگی چنان ترسیم گردد که از لبه اندازه چارت بیرون نزند. همه اشکال– نمودارها و جداول باید دارای مشخصات در بالای جدول که شامل: شماره جدول و مشخصه (نوع آزمون و ترکیب متغیرهای مستقل و وابسته در آمارهای استنباطی و نام متغیر در آمارهای توصیفی کاملاً ذکر گردد.)  و در اشکال در زیر آن ویرایش گردد. هم­چنین از سایه انداختن روی جداول پرهیز گردد، چرا که داشتن سایه جداول در زمان چاپ آمیزش رنگ­ها و ناخوانایی را به دنبال دارد.

 

شکل جداول می­بایست به صورتی (باز) ترسیم شوند، به عبارتی شکل جداول در چهارچوب­بندی قرار نگیرد. نمونه آن در زیر آورده شده است:

جدول شماره (6): نتایج آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سرمایه اقتصادی
و میزان مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های خانگی و ابعاد آن

متغیر وابسته

متغیر مستقل (سرمایه اقتصادی)

 

تعداد

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های کاغذی

610

047/0-

248/0

 مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های پلاستیکی

610

085/0-

035/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های فلزی

610

094/0-

020/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های شیشه­ای

609

005/0-

910/0

مشارکت درتفکیک و جمع­آوری زباله­های الکترونیکی

610

049/0-

228/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های منسوجاتی

610

040/0

326/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های چوبی

610

071/0-

078/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های غذایی

610

007/0-

859/0

مجموع

609

054/0-

182/0

 

 

دستور نهم:

پاراگراف‌بندی متن مقاله می‌بایست کاملاً رعایت گردد.

 دستور دهم:

تمامی قواعد ادبی (آئین نگارش فارسی) و ویراستاری ادبی و علمی کاملاً رعایت گردد. برای مثال نباید از کلمات عربی (هکذا – مع­الوصف) و یا جمع عربی (پیشنهادات) یا از کلمات (سئوالات) استفاده شود بلکه معادل فارسی این کلمات آورده شوند مانند: پیشنهادها – سوال­ها. استفاده از مفاهیم انگلیسی و عربی در متن مقاله در صورت وجود معادل فارسی آن خوداری گردد، در غیر این صورت جهت اصلاح آن مفاهیم به نویسندگان مقاله عودت داده خواهد شد.

 -  توصیه می شود جهت صرفه­جویی در زمان و به چاپ رسیدن  مقالات در اسرع وقت و همکاری با دفتر مجله، تایپ و ویرایش و آرایش مقاله را به یکی از تایپیست­های کار بلد و حرفه­­ای سپرده شود. چرا که بیشتر وقت دفتر مجله را مقالاتی که تایپ غیراصولی و غیراستاندارد دارند، می­گیرد. 

 بعد از ارائه پذیرش نهایی از طریق سایت مجله (اکسپت) و کسب DOI  از طرف دفتر مجله با نویسنده اصلی از طریق امیل ارتباط برقرار شده و با ارائه سه فایل در محتوی:

  1. نامه مکاتبه تاریخ­دار
  2. فایل چارچوب و اسکلت­بندی مقاله استاندارد با یک نمونه مقاله استاندارد جهت بهره­برداری
  3. راهنمای نگارش مورد پذیرش دفتر مجله

 که با دریافت این امیل سریعاً مقاله را با آخرین نسخه (اعمال نظرات سه داور) طبق دستورات و قواعد راهنمای نگارش دفتر مجله تنها در فرجه یک هفته­ای به این دو امیل ارسال دارید.

خارج از زمان داده شده مقاله ارسالی مجدداً مراحل اداری و نوبت­بندی برای چاپ و آپلود در سایت برای فصل­های آینده با رعایت حق تقدم هر فصل از نویسندگان خواهد بود و هر نوع اعتراض نویسندگان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- آدرس پست الکترونیکی مجله مطالعات جامعه­ شناسی:

           E- mail: t.sociology@yahoo.com

E- mail: t.sociologys@gmail.com

 ب (راهنمای نگارش فرمت مجله

فرمت مجله شامل موارد زیر است  که با دقت در ویرایش مقاله ملاحظه گردد و اگر طبق این فرمت گردآوری نگردد از چاپ مقاله معذور خواهیم بود:

 -          صفحه عنوان:

در صفحه اول:

  • ·         عنوان کامل مقاله (فارسی و انگلیسی)،
  • ·         نام و نام‌ خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (فارسی و انگلیسی)،
  • ·         مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه در پاورقی (فارسی و انگلیسی)،
  • ·         نشانی پستی، شماره تلفن و مبایل نویسنده اصلی،
  • ·         پست‌الکترونیک فقط دانشگاهی و نه شخصی نویسنده مسئول مقاله (E- mail

 -          خلاصه مقاله:

خلاصه مقاله (چکیده) باید حداکثر در 200 کلمه در یک پاراگراف به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شود که شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان و مشخصات مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه، روش‌پژوهش (مباحث نمونه­گیری، ابزار تحقیق، و نحوه جمع‌آوری اطلاعات)، یافته‌ها و نتایج پژوهش و نیز واژگان‌ کلیدی (Key Words) که حداقل 3 و حداکثر 7 واژه بوده باشد. از چکیده فارسی بیشتر از 200 کلمه در مرحله چاپ ممانعت به عمل می­آید. هم­چنین اگر چکیده فارسی فاقد چکیده انگلیسی باشد. ویرایش چکیده انگلیسی طبق نمونه فارسی ویرایش گردد.

 -          مقدمه

مقدمه شامل:  1. بیان مسأله  2. ضرورت مسأله  3. مبانی نظری  4. اهداف تحقیق می­باشند که موارد فوق می­بایست بدون عنوان و تیتر و شماره­بندی باشد.

 -          ابزار و روش

ابزار و روش شامل:  1. جامعه آماری  2. حجم نمونه و روش نمونه­ گیری  3. ابزار گردآوری داده­ ها 4. روش تجزیه و تحلیل داده­ها می­باشند که موارد فوق می­بایست بدون عنوان و تیتر و شماره­بندی باشد.

 

-          یافته­ها

یافته­ها شامل:  1. یافته­ های توصیفی  2. یافته­ های استنباطی (آزمون فرضیه­های تحقیق) می­باشند.

توجه کنید عنوان جداول با ذکر شماره در بالای جدول و عنوان شکل با ذکر شماره در زیر آن آورده شود و در صورت لزوم نیز منبع مربوطه ذکر گردد.

 -          بحث و نتایج

این قسمت شامل:   1. نتیجه­ گیری   2. پیشنهادهای کاربردی و برای تحقیقات آتی.

 -          منابع

منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و با تداخل در منابع انگلیسی استفاده شده در مقاله به صورت حروف الفبای لاتین و ارائه شمارگان طبق سبکA. P. A  تنظیم شود.هم­چنین منابع داخل متن طبق دستورات بالا (مذکور) فقط شمارگان آن منابع چه فارسی و چه انگلیسی در متن به صورت ارائه شمارگان منبع در داخل پارانتز آورده شود.  

 فرایند پذیرش مقالات :

فرایند دریافت ، پذیرش ، بررسی ، ارزیابی و داوری مقاله در نشریه :

   - دریافت مقاله به روز از طریق سامانه
  -  بررسی اولیۀ مقاله به لحاظ ساختار و محتوا برای تعیین وضع اولیۀ آن و قابل پیگیری بودن
  -  ارجاع مقاله به هیئت‌ تحریریه
  -  ارجاع مقاله به داور (در صورت تشخیص تحریریه) یا به نویسنده (رد یا نیاز به اصلاح مقاله)
   - پیگیری موضوع داوری تا حصول نتیجه (رد یا قبول و اصلاحات مقاله)
   - ارجاع نتیجۀ نهایی بررسی هر مقاله به هیئت ‌تحریریه و تصمیم‌گیری دربارۀ اولویت چاپ مقاله ‌ها
   - کل فرآیند داوری15 روز تا سی روز زمان می ‌برد .