دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، آبان 1397، صفحه 1-164 
4. رابطه پایگاه‌ هویت و بیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

صفحه 69-84

احمد راهرو خواجه؛ علیا اسمعیلی؛ محمود ضیایی‌فراد؛ حسین باقری؛ محمدعلی کفایی‌فر


8. بررسی فساد سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی

صفحه 133-146

پرویز احدی؛ محمد غفاریان‌گبلو؛ عزیز جوان‌پور؛ صمد نوجوان