دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 7-137 
5. بررسی رابطه بین نرخ باسوادی و مهاجرت در ایران

صفحه 73-83

سید‌علی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری