دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1389، صفحه 7-156 
3. فرانظریه‌پردازی در علوم اجتماعی

صفحه 41-56

عباس لطفی‌زاده؛ رضا ابراهیمی؛ اسلام ابراهیمی


6. بسط مفهوم محله با آناتومی مفهوم اجتماع

صفحه 89-104

اکبر عبداله‌زاده طرف؛ مصطفی بهزادفر؛ محمد نقی‌زاده


7. کاربرد روش تحقیق کیفی در مطالعات فمینیستی

صفحه 105-126

محمد عباس‌‌زاده؛ الناز اسمعیل‌پورفلاحی؛ علی بوداقی