دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 7-165 
7. نابرابری‌های قومی و امنیت ملی

صفحه 121-137

محمد یوسفی‌جویباری؛ یاسر صیدی‌محمدی؛ علیرضا فتاحی


8. بررسی قشربندی اجتماعی در اسلام

صفحه 139-150

نازی عبدالله‌پور؛ فریبا اسکندرجعفرزاده