کلیدواژه‌ها = سابقه شغلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعارض کار، خانواده- کار در بین زنان شاغل در نهادهای دولتی شهر تبریز

دوره 10، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 48-31

پری فتحی‌پور؛ صمد رسول زاده اقدم