کلیدواژه‌ها = روایت (کلان / خرد)
تعداد مقالات: 1
1. توسعه به مثابه بازی ‌زبانی (با رویکردی بر توسعه ‌ژاپنی)

دوره 10، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 30-7

ایوب یوسف‌پور نظامی