کلیدواژه‌ها = تحلیل هرمنوتیک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای تحلیل محتوای کیفی و روش هرمنوتیک

دوره 5، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 79-99

طهمورث شیری؛ ندا عظیمی