کلیدواژه‌ها = پایگاه اجتماعی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ناسازگاری زناشویی در شهر تبریز

دوره 9، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 47-68

شبنم مسعودی اصل؛ فیروز راد