کلیدواژه‌ها = بیگانگی اجتماعی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با بیگانگی اجتماعی- فرهنگی در بین جوانان شهر تبریز

دوره 12، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 71-88

10.30495/jss.2019.667958

آذر علیمحمدی خانقاه؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم


3. رابطه پایگاه‌ هویت و بیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 11، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 69-84

احمد راهرو خواجه؛ علیا اسمعیلی؛ محمود ضیایی‌فراد؛ حسین باقری؛ محمدعلی کفایی‌فر