کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عدالت اجتماعی بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران

دوره 5، شماره 14، بهار 1391، صفحه 109-125

طلیعه خادمیان؛ افسانه خانمحمدی