کلیدواژه‌ها = انسجام اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی ساکنان شهر تهران

دوره 12، شماره 42، بهار 1398، صفحه 125-146

10.30495/jss.2019.666674

سیدمهدی مرشدی اصطهباناتی؛ سیف‌اله سیف‌اللهی؛ منصور وثوقی


2. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 7-26

محمود علمی؛ فیروز راد؛ امیر سیاه محمدی‌ممقانی


4. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 2، بهار 1388، صفحه 99-116

محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ محمد عباس‌زاده؛ مهدی حسین‌پور اصل


5. بررسی میزان گرایش دانشجویان دانشگاه‌های تبریز به عضویت در تعاونی‌های اشتغال‌زا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 187-217

مظفرالدین شهبازی؛ فاطمه قربانی