کلیدواژه‌ها = سرمایه فرهنگی
تعداد مقالات: 10
2. بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با بیگانگی اجتماعی- فرهنگی در بین جوانان شهر تبریز

دوره 12، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 71-88

10.30495/jss.2019.667958

آذر علیمحمدی خانقاه؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم


4. بررسی مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم

دوره 11، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 49-68

داود پرچمی؛ فاطمه درخشان


8. گفتمان‌های ارتباطات انسانی در خانواده ایرانی از منظر تئوری دانش

دوره 5، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 45-59

بنیتا سالک‌آزاد؛ باقر ساروخانی