کلیدواژه‌ها = هویت قومی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه هویت قومی و تجانس فرهنگی با از خود بیگانگی دانشجویان*

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 107-118

علیرضا قاسمی؛ سعید آریاپوران


3. بررسی نقش تمایل استفاده از زبان و هویت‌ قومی بر ترجیح زبان تبلیغات بازرگانی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 107-123

امیر رستگارخالد؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ ایمان صفرآبادی‌فراهانی