کلیدواژه‌ها = رسانه
تعداد مقالات: 5
2. عوامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی شهروندان تبریز

دوره 11، شماره 38، بهار 1397، صفحه 61-83

خدیجه جعفری؛ سجاد مسگرزاده؛ محمد میرزاخانی


3. بررسی مسایل اجتماعی- امنیتی و مرزی ایران و ترکیه

دوره 10، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 81-65

مهدی نجفی؛ اکبر مهدی‌زاده