کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 3
1. عرف عام در نظریه‌های آنتونیو گرامشی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 135-146

سردار فتوحی


2. جامعه‌شناسی سیاق‌های زیست (فرهنگ تولید- مصرف)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 71-89

ایوب یوسف‌پور نظامی


3. تفکر جامعه‌شناختی جفری الکساندر

دوره 2، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 29-54

سیروس فخرائی