کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 17
9. شناسایی عوامل مرتبط با گرایش به جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 39-55

خسرو اکبری؛ حسین میرزایی؛ توکل آقایاری هیر


10. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی شهروندان شهرسقز

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 111-126

احمد قادری؛ نعمت‌الله ت قوی


11. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی شهرستان مراغه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 69-86

بدر شکوهی آشان؛ سیروس فخرایی؛ داود ابراهیم‌پور


12. سنجش سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین خانوارهای شهر تبریز

دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 27-44

صمد صباغ؛ نرمینه معینیان معینیان؛ سارا صباغ


17. بررسی میزان گرایش دانشجویان دانشگاه‌های تبریز به عضویت در تعاونی‌های اشتغال‌زا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 187-217

مظفرالدین شهبازی؛ فاطمه قربانی