کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 45
4. طراحی مدلی برای رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری

دوره 13، شماره 49، زمستان 1399، صفحه 7-29

10.30495/jss.2020.1913331.1255

حیدر محمدزاده؛ باقر ساروخانی؛ عبدالرضا ادهمی


5. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد استان مرکزی بر توسعه سیاسی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1399، صفحه 135-154

10.30495/jss.2020.1897214.1206

میترا بیات؛ حسن خیری؛ محمدحسین پوریانی


7. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان منطقه 5شهرداری تهران

دوره 13، شماره 48، پاییز 1399، صفحه 113-127

10.30495/jss.2020.1869344.1152

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مجید ماهرانی برزانی


8. بررسی جامعه‌ شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی(مطالعه موردی دانش آموزان منطقه پنج تهران)

دوره 13، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 59-70

10.30495/jss.2020.1900466.1219

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ منیژه مطلبی؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


10. بررسی عوامل موثر بر توان‌مندسازی کارگران در راستای توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 25-45

10.30495/jss.2020.671676

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ محمدتقی آبایی؛ رضا حسن‌نژاد


15. بررسی مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم

دوره 11، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 49-68

داود پرچمی؛ فاطمه درخشان


16. تبیین جامعه‌شناختی میزان سرمایه اجتماعی محله‌های شهر تهران

دوره 11، شماره 38، بهار 1397، صفحه 7-20

احسان مصطفی‌پور؛ منصور حقیقتیان؛ اصغر محمدی


17. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان 18 تا 40 سال شهر مرند

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395

محمد ایمانی؛ صمد رسول‌زاده اقدم


20. بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر اهر

دوره 9، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 69-85

ثریا حسنی‌آذر؛ محمود علمی


23. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر سردشت

دوره 8، شماره 26، بهار 1394، صفحه 53-71

رحمت ابراهیم‌پور؛ محمود علمی