کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 48
26. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر سردشت

دوره 8، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 53-71

رحمت ابراهیم‌پور؛ محمود علمی


31. بررسی شاخص سلامت، سرمایه اجتماعی و کنش‌های مشارکت‌جویانه سالمندان در شهر اهواز

دوره 7، شماره 23، مرداد 1393، صفحه 45-64

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی اسمعیلی؛ لاله‌ فانی‌صابری


35. رسانه‌های جمعی، هویت‌یابی اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانشجویان

دوره 5، شماره 15، مرداد 1391، صفحه 21-44

داود ا براهیم‌پور؛ غلامعباس توسلی


36. گفتمان‌های ارتباطات انسانی در خانواده ایرانی از منظر تئوری دانش

دوره 5، شماره 15، مرداد 1391، صفحه 45-59

بنیتا سالک‌آزاد؛ باقر ساروخانی


38. بررسی رابطه عوامل اجتماعی- اقتصادی با سلامت اجتماعی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان

دوره 5، شماره 14، اردیبهشت 1391، صفحه 47-67

داود ابراهیم‌پور؛ ربابه پورجبلی؛ روح‌انگیز رمضانی‌ممقانی


39. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی شهرستان مراغه

دوره 3، شماره 9، بهمن 1390، صفحه 69-86

بدر شکوهی آشان؛ سیروس فخرایی؛ داود ابراهیم‌پور


40. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 4، شماره 10، اردیبهشت 1390، صفحه 7-26

محمود علمی؛ فیروز راد؛ امیر سیاه محمدی‌ممقانی


41. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی با امنیت خانواده

دوره 4، شماره 10، اردیبهشت 1390، صفحه 99-112

ناصر فقهی فرهمند؛ سعید زنجانی


45. تعیین عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متأهل شهر آذرشهر

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1388، صفحه 7-29

حسین بنی‌فاطمه؛ طاهره طاهری‌تیمور‌لویی


46. عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیله‌سوار به برنامه‌های تلویزیونی جمهوری آذربایجان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1388، صفحه 77-97

نعمت‌اله تقوی؛ صمد صباغ؛ لطف‌اله بابایی اونبربگلو


47. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1388، صفحه 99-116

محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ محمد عباس‌زاده؛ مهدی حسین‌پور اصل