کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 48
1. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر جرایم خشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.30495/jss.2022.1932818.1341

شهرزاد برخوردار؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا کلدی


2. پدیدار شناسی موانع فرهنگی توسعه در زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.30495/jss.2022.1946863.1410

لیلا ندرلو؛ ربابه پورجبلی؛ محبوبه بابائی


3. بررسی عوامل مرتبط با محرومیت اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.30495/jss.2022.1900423.1218

مریم سیدزاده طلاتپه؛ سیدمحمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


7. طراحی مدلی برای رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 7-29

10.30495/jss.2020.1913331.1255

حیدر محمدزاده؛ باقر ساروخانی؛ عبدالرضا ادهمی


8. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد استان مرکزی بر توسعه سیاسی

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 135-154

10.30495/jss.2020.1897214.1206

میترا بیات؛ حسن خیری؛ محمدحسین پوریانی


10. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان منطقه 5شهرداری تهران

دوره 13، شماره 48، آذر 1399، صفحه 113-127

10.30495/jss.2020.1869344.1152

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مجید ماهرانی برزانی


11. بررسی جامعه‌ شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی(مطالعه موردی دانش آموزان منطقه پنج تهران)

دوره 13، شماره 47، شهریور 1399، صفحه 59-70

10.30495/jss.2020.1900466.1219

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ منیژه مطلبی؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


13. بررسی عوامل موثر بر توان‌مندسازی کارگران در راستای توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

دوره 12، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 25-45

10.30495/jss.2020.671676

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ محمدتقی آبایی؛ رضا حسن‌نژاد


18. بررسی مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم

دوره 11، شماره 40، آبان 1397، صفحه 49-68

داود پرچمی؛ فاطمه درخشان


19. تبیین جامعه‌شناختی میزان سرمایه اجتماعی محله‌های شهر تهران

دوره 11، شماره 38، فروردین 1397، صفحه 7-20

احسان مصطفی‌پور؛ منصور حقیقتیان؛ اصغر محمدی


20. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان 18 تا 40 سال شهر مرند

دوره 9، شماره 33، بهمن 1395

محمد ایمانی؛ صمد رسول‌زاده اقدم