کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 46
-24. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر جرایم خشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.30495/jss.2022.1932818.1341

شهرزاد برخوردار؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا کلدی


-20. طراحی مدلی برای رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری

دوره 13، شماره 49، زمستان 1399، صفحه 7-29

10.30495/jss.2020.1913331.1255

حیدر محمدزاده؛ باقر ساروخانی؛ عبدالرضا ادهمی


-19. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد استان مرکزی بر توسعه سیاسی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1399، صفحه 135-154

10.30495/jss.2020.1897214.1206

میترا بیات؛ حسن خیری؛ محمدحسین پوریانی


-17. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان منطقه 5شهرداری تهران

دوره 13، شماره 48، پاییز 1399، صفحه 113-127

10.30495/jss.2020.1869344.1152

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مجید ماهرانی برزانی


-16. بررسی جامعه‌ شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی(مطالعه موردی دانش آموزان منطقه پنج تهران)

دوره 13، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 59-70

10.30495/jss.2020.1900466.1219

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ منیژه مطلبی؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


-14. بررسی عوامل موثر بر توان‌مندسازی کارگران در راستای توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 25-45

10.30495/jss.2020.671676

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ محمدتقی آبایی؛ رضا حسن‌نژاد


-9. بررسی مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم

دوره 11، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 49-68

داود پرچمی؛ فاطمه درخشان


-8. تبیین جامعه‌شناختی میزان سرمایه اجتماعی محله‌های شهر تهران

دوره 11، شماره 38، بهار 1397، صفحه 7-20

احسان مصطفی‌پور؛ منصور حقیقتیان؛ اصغر محمدی


-7. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان 18 تا 40 سال شهر مرند

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395

محمد ایمانی؛ صمد رسول‌زاده اقدم


-4. بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر اهر

دوره 9، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 69-85

ثریا حسنی‌آذر؛ محمود علمی


-1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر سردشت

دوره 8، شماره 26، بهار 1394، صفحه 53-71

رحمت ابراهیم‌پور؛ محمود علمی