نویسنده = فیروز راد
تعداد مقالات: 24
2. بررسی جامعه‌شناختی نگرش جوانان مجرد به مسئله ازدواج موقّت: ارائه یک نظریه مبنایی

دوره 13، شماره 48، پاییز 1399، صفحه 129-147

10.30495/jss.2020.1895967.1202

بهنام بشیری خطیبی؛ فیروز راد؛ علی باصری؛ نوروز هاشم زهی


3. پسا ساختارگرایی در آثار سهراب سپهری

دوره 12، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 24-45

10.30495/jss.2019.669583

رشید هاشمی؛ فرهنگ ارشاد؛ سیف‌اله سیف‌‌‌اللهی؛ فیروز راد


5. تحلیل گفتمان جامعه‌شناختی مذاکره‌های مجلس هشتم شورای اسلامی در خصوص قانون حمایت از خانواده

دوره 11، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 125-144

نوریه انصارین؛ حسن سرایی؛ باقر ساروخانی؛ فیروز راد


8. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ناسازگاری زناشویی در شهر تبریز

دوره 9، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 47-68

شبنم مسعودی اصل؛ فیروز راد


17. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با روحیه کارآفرینی دانشجویان فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دوره 5، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 7-19

میرمحمد جمال عبداللهی؛ فیروز راد؛ سیروس فخرایی


19. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با هوش فرهنگی مدیران دبیرستان‌های تبریز

دوره 4، شماره 13، زمستان 1390، صفحه 111-133

فیروز راد؛ فاروق امین‌مظفری؛ فتاح سلمان‌زاده ‌مظلومی


20. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 7-26

محمود علمی؛ فیروز راد؛ امیر سیاه محمدی‌ممقانی