نویسنده = حسن سرایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان جامعه‌شناختی مذاکره‌های مجلس هشتم شورای اسلامی در خصوص قانون حمایت از خانواده

دوره 11، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 125-144

نوریه انصارین؛ حسن سرایی؛ باقر ساروخانی؛ فیروز راد