نویسنده = محمدباقر علیزاده اقدم
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 3، شماره 6، بهار 1389، صفحه 87-106

نازیلا عبداله زاده؛ نعمت الله تقوی؛ محمدباقر علیزاده اقدم