نویسنده = غلامرضا سلطانی فسقندیس
تعداد مقالات: 2
1. اولویت‌بندی ابعاد عدالت سازمانی از منظر اثرگذاری بر کاهش فساد اداری با رویکرد کوک و سیفرد

دوره 10، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 43-55

هوشنگ تقی‌زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس


2. بررسی مقایسه‌ای شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از منظر مسئولیت اجتماعی با رویکرد کارول

دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 29-44

هوشنگ تقی‌زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس؛ عبدالحسین شکری