نویسنده = هوشنگ تقی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی ابعاد عدالت سازمانی از منظر اثرگذاری بر کاهش فساد اداری با رویکرد کوک و سیفرد

دوره 10، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 43-55

هوشنگ تقی‌زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس